Home » The Theology » Bibliography » Bibliography record

Bibliography record

Author: Ferwerda R.
Title: Plotinus en de mythe van het vlengelverlies van de ziel
Editor:
Journal: «Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap» 21
City:
Publisher:
Year: 1980-81
Series:
Language:
Other: pp. 39-45


icona